Paitsi jos kirjaston palveluksessa on joku aivan mahdoton suupaltti, yhden kirjaston on vaikea kuvitella saavan aikaan niin paljon asiaa, että blogia tulee päivitettyä kovin usein. Ja jos blogia päivitetään harvoin, ei voi odotta kovin runsasta seuraajakuntaa. Silloin blogivierailut jäävät yleensä satunnaisiksi. Mutta jos kimpakirjastot pitävät yhteistä kimppablogia, voitaisiin saavuttaa tarpeellinen parin vikkottaispostin volyymi. Silloin ei tietenkään kannata koko ajan postitella pelkkää paikallisasiaa. Syytä on myös pitää huolta että jokainen kirjasto osallistuu blogittamiseen, eikä urakka jää vain parin innokkaan harteille. Tälllä tavalla blogit voisivat toimia myös pienten kirjastojen viestintävälineenä.

T.Anssi