Sopiiko blogikirjoittaminen kirjaston työkeinoksi?  Yhden työharjoittelun kirjastokokemuksella ja olemattomalla somen käytöllä varustettuna en ehkä ole paras henkilö vastaamaan tähän.  Yritän kuitenkin...

Uppouduin tutkimaan eri kirjastojen blogeja, jotta olisi edes jotain pohjaa mihin perustaa mielipiteeni.  Sellaiset blogit, joissa kirjaston eri työntekijät voivat vaikka suositella mielilukemistaan tai tuoda esille kirjastolle suunnitelmissa olevia tapahtumia tai kehittämisajatuksia toimivat mielestäni hyvin.  Myös erilaiset raportoinnit kehityshankkeista ja muusta toiminnasta olisivat varmaan blogikirjoituksiin sopivaa ainesta.  Se, kuinka niistä saadaan kiinnostavia ja koukuttavia, riippuukin sitten kirjoittajan ilmaisutaidosta!  Blogit sopisivat ehkä myös korvaamaan tai täydentämään esim. lukupiirin tyyppistä toimintaa.  Osallistujien kommentit toisivat uuttaa näkökulmaa blogiin ja se voisi toimia keskustelualustana. 

Blogissa voi mennä syvemmälle asiasisältöihin kuin Facebookin tyyppisessä julkaisukanavassa.  Se voisi siten olla syventävä ja täydentävä väline Facebookin tai kotisivujen lisänä.

Toisaalta blogit ovat hidas tapa reagoida asioihin.  Blogikirjoittelun henkilöityminen asettaa myös tiettyjä rajoja tällaisen kansalaispalvelun kuin kirjaston mahdollisuuksille käyttää kovin henkilölähtöisiä mielipiteitä omassa viestinnässään.  Päätettävä on, kuka valvoo kirjoitusten sisältöä ja huolehtii, että luettavissa on aina uutta ja mielenkiintoista aineistoa.  Riittääkö kirjaston resurssit?

Siis sopiiko blogikirjoittaminen kirjaston työkeinoksi vai ei?  Sanoisin, että tilanteen ja kirjaston mukaan.  Asiat harvoin ovat mustia tai valkoisia.  Niin uskon olevan tässäkin tapauksessa.  On tilanteita joihin blogit eivät ole paras mahdollinen kanava ja toisaalta on tilanteita, joihin blogi sopii kuin hattu päähän...    tai kirja kirjastoon!

- näin mietti Erja