Kirjaston blogeja on tietysti  järkevää käyttää jo aiemmissa kirjoituksissa mainittuihin tehtäviin ja monilla tavoilla.

Linkki https://www.kreodi.fi/en/36/61/605  johtaa ammattikorkeakoulujen kirjastojen verkkolehti Kreodin pakinapalstalle, jossa on sarjakuvan keinoin pohdittu RFID -systeemin käyttöönottoa. Blogi.-formaatti tarjoaa mahdollisuuden tiedon levttämisen lisäksi vapaamuotoiseen mielipiteiden vaihtoon. On asiakkaille mielekästä kertoa jo blogin nimessä,  onko kyseessä tiedonvälitys vai kirjoittajan omat mielipiteet vai ihan vaan hupi. Blogi-formaattia voisi kehittää yhteisöllisen kirjoittamisen/taiteellisen tuotoksen suuntaan, jolloin asiakkaat tai asiakasryhmät osallistuvat jutun kirjoittamiseen kirjastolaisen ohjaamana.

Mihin laitetaan nmi? no tässä Heli j