Kirjasto- ja tietopalvelun ammattilaisina meidän on luonnollisesti oltava avoimia muuttuvan teknologian ja uusien ohjelmistojen suhteen. Helppoa se ei ole, sillä töitä tuntuu muutenkin olevan välillä liikaa. Kuitenkin tämän alan edustajina meidän täytyy tulevaisuudessa kyetä olemaan mukana kehityksessä omalla panostuksellamme ja verkostoitumisen kautta saavutettavalla yhteistyöllä. Siitä on helppo puhua ja kirjoittaa nyt, mutta saa nähdä.

Selvää kuitenkin on, että kenellekään ei voi sälyttää vastuuta, vaan kaikkien on kannettava oma vastuunsa, jotta työtaakka ei kävisi liian raskaaksi kenellekään. Lisäksi Eevan jo aiemmin esilletuoma huomio siitä, että nämäkin työt on oltava mahdollista tehdä työajalla, on toimivuuden kannalta mielestäni ehdoton.

Loppujen lopuksi tässäkin asiassa alku tuntuu varmasti aluksi kankealta ja raskaalta, mutta uuden asian ottaminen käytännöksi ei koskaan käy helposti. On muistettava, että oman aikansa vie se, että uusi työväline asettuu sopivasti uuden työntekijän käyttöön. Onneksi kirjastoalalla on totuttu jatkokurssituksiin, joten kuvio on sinällään entuudestaan tuttua.

Uskon siis blokien toimivuuteen kirjastojen käytössä, koska se hyödyttää niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin toimiessaan. Jannen jo aiemmin heittämä ehdotus blokista kirjavinkkauksen kanavana on loistava. Mielestäni kuitenkin myös jokainen kirjaston työntekijä voisi omalta osaltaan esittäytyä blokissa, ja jokainen vuorollaan osallistuisi myös blokien tekoon, joko ideoimalla aiheita, suunnittelemalla ja uudistamalla blokin ulkoasua ja tyyliä tai tuottamalla itse sisältöä. Jokaiselle löytyy varmasti jotain tekemistä, mutta tarkempi suunnittelu ja työnjako on jokaisen kirjaston oma asia miettiä. Varottava on ettei yhtenäinen tyyli ja ilme vaihtele, vaan se pysyisi mahdollisimman selkeänä ja innoittavana.

Jos jotain viestiä haluaisin välittää, niin ehdottomasti se olisi: se ei pelaa, joka pelkää! Sittenpä voi sanoa, ettei kirjastolaitos ole jämähtänyt paikoilleen, vaan uudistuu siinä missä muutkin, ja nimenomaan asiakkaidensa etua ajatellen.

Tuula Ojala TIKI1