Nykypäivänä, kun ihmisten on helppo saada tietoa verkosta, on blogit yksi mahdollisuus tähän. Kuitenkaan blogi ei anna nopeaa vastausta tiedonjanoon.

Kirjaston kannalta katsottuna blogi tuo hyvää asiaa esille asiakkaille, esim. kirjavinkausten tai kirja-arvosteluiden mukana. Tämä kuitenkin vaatii aktiivisuutta kirjaston henkilökunnan kannalta, joka voi olla haasteellista, kun työnkuva ja aika on rajallista. Henkilökunnan mielenkiinnon ja aktiivisuuden kannalta blogiin kirjoittelu on asiakkaan näkökulmasta kuitenkin hyvä asia, palvelua muiden joukossa.

- Mervi -