Sosiaalisesta mediasta on tullut yhä näkyvämpi markkinointikanava niin yksityisille ihmisille kuin kaikenlaisille palveluntarjoajille ja monilla kirjastoilla onkin nykyään Instagram- ja Facebook-tili. Blogit kuitenkin eroavat suosituimmista somealustoista ollen jossain määrin perinteisempiä tiedotusväyliä. Blogi mahdollistaa pidempien tekstien julkaisun, jolloin asioita pystyy tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin. Blogin viihdearvo ei välttämättä ole yhtä suuri kuin nopeasti selattavien Insta-kuvien, mutta blogi on mielestäni hyvä kanava välittää tietoa. Blogista voi myös tehdä visuaalisesti kiinnostavan ja näyttävän kuvien ja muokattavan ulkoasun avulla. 

Kirjastoalalla blogia voi hyödyntää esimerkiksi tapahtumien markkinointiin, kirjaston ja sen työntekijöiden esittelyyn, kirja-arvosteluiden ja -vinkkien julkaisuun sekä vaikkapa kirjastoalan ajankohtaisten aiheiden ja muutosten pohtimiseen. Jotta blogin kirjoittaminen ei veisi kohtuuttomasti aikaa ja resursseja, voisivat ainakin pienten paikkakuntien kirjastot julkaista esimerkiksi yhteistä kirjastokimpan blogia, jolloin kirjoitusvastuu jakautuisi monen yksikön ja niiden työntekijöiden välille. Osa blogeista harjoittaakin tätä käytäntöä, mikä tekee mielestäni kirjoituksista monipuolisempia ja värikkäämpiä kun julkaisijoitakin on enemmän ja heillä on omat tyylinsä kirjoittaa. Myös esimerkiksi kirjastoharjoittelijat varmasti kirjoittavat mielellään blogeihin, jolloin tekstit voivat saada uutta, tuoretta näkökulmaa.

 

- Maria