Blogeja tutkiessani aloin miettiä omaa blogien lukemistani. Olen joskus käsityömalleja etsiessäni eksynyt käsityöblogeihin mutta siihenpä mun blogien käyttäminen onkin sitten oikeastaan jäänyt. Niistä melko usea teksti alkaa tyylillä: "Edellisestä kirjoituksestani onkin jo päässyt kulumaan luvattoman paljon aikaa...".

En siis totisesti ole mikään blogi-osaaja tai asiantuntija, mutta mutulla kommentoin seuraavaa. Jotta bloggausta voitaisiin käyttää tehokkaana työvälineenä, täytyy sinne kirjoittaa säännöllisesti eivätkä kirjoitusten välit saa olla liian pitkät. Sisällön pitää olla riittävän mielenkiintoista, jotta lukijat pysyvät menossa mukana. Hyvässä blogissa on selkeä aihe ja siellä on monipuolista sisältöä ja näkökulmia asioihin. Se on kirjoitettu mielenkiintoisesti käyttäen erilaisia, muista erottuvia kirjoitustyylejä.

Blogin kirjoittaminen vaatii aikaa, sitoutumista, kirjallista osaamista ja kiinnostusta kirjoittamiseen. Hyvä blogi saa lukijan kiinnostumaan jopa itselleen aikaisemmin tuntemattomasta aiheesta.

Olen nyt työskennellyt kirjastossa muutamien viikkojen ajan ja minulle on selkiytynyt kuinka paljon siellä tehdään asiakkaille näkymätöntä työtä. Heräsi ajatus, että sen työn näkyväksi tekemiseen blogi voisi olla hyvä viestintäkanava. Toisaalta sitä voitaisiin tehdä vaikka somen avulla. Se voisi tavoittaa asiakkaat helpommin ja laajemmin.

Lopputulema on, että en pidä blogia ihan parhaana työvälineenä. Omalta osaltani jätän bloggailun mielelläni muiden hoidettavaksi ja keskityn sitten muihin tehtäviin.

Mirka P